Hazırlayan: Esra Nur Akbulak

Sınırları Aşarak Yaşamak
Benedict Anderson
Çev. Ayet Aram Tekin
Metis Yayınları

Ülkemizde kitabı Hayali Cemaatler adıyla yayımlanan ve sosyal bilimleri derinden etkileyen Benedict Anderson, şimdi de yeni kitabıyla sosyal bilimcilerin yaşamöykülerine eğiliyor ve sosyal bilimlerin icra edilme süreçlerine ilişkin aydınlatıcı bir çerçeve sunuyor.

Göze Göz: Suç ve Cezanın Küresel Tarihi
Mitchel P. Roth
Çev. Barışhan Erdoğan
Can Yayınları

Hammurabi Kanunları, şeriat hükümleri, Anglosakson hukuk geleneği; bir edimin suç haline gelme süreci, zaman ve coğrafyaya göre suç ve cezanın üretilme mekanizmaları… İnsan ürünü olan bu yaratımı tarihyazımı için elverişli bir malzemeye dönüştürmüş Mitchel Roth.

Korkunun Felsefesi
Lars Fr. H. Svendsen
Çev. Murat Erşen
Redingot Kitap

Kameralar, güvenlik şeritleri ve günlük hayatın her ânını işgal eden korkuyla mücadele aygıtları… Modern insanın politik bir muharebeye dönüşen korkuyla kurduğu ilişkisi ve bu ilişkinin ontolojik kökenleri Svendsen’in kaleminden çıktı.

Kan Dolaşımı, Ameliyat ve Musıkî Makamları
Cem Behar
Yapı Kredi Yayınları

Boğdan Prensi Demetrius Cantemir’in oluşturduğu müzik tarihine yönelik hafızayı kullanıyor Cem Behar kitabında ve bu birikimle Türk musıkîsi için yarattığı tarihsel hatta önemli bir durak daha ekliyor.

Söylem: Belirsizlik, Mübadele, Bilgi/Güç ve Refleksivite
Edibe Sözen
Profil Kitap

Gerçekliğin ve gerçekliğe dair kavrayışımızın “söylem” aracılığıyla inşa edildiği fikriyle yola çıkan bu kitap, “hakikat” iddiasında bulunan ne varsa hepsine tedirgin edici ve yeri geldiğinde altlarını oyan bir tavırla karşılıyor.

Kültür ve Toplum: 1780-1950
Raymond Williams
Çev. Uygur Kocabaşoğlu
İletişim Yayınları

Kültürel çalışmalar disiplininin kurucu metni olması hasebiyle oldukça önemli bir eser Türkçeye kazandırıldı. Sanayi Devrimi ve kültür kavramının yaratımını eşzamanlı alan Williams, kültür ve onun toplumsal tezahürlerini bu çalışmayla bir araya getirmişti.

Bugüne Dek Yaşamış Herkesin Kısa Bir Tarihi
Adam Rutherford
Çev. Gökçe Müderrisoğlu Aktaş
İndigo Kitap

Biyolojinin evrensel havuzunu kullanan genetik, kimsenin ihmal edilmediği bir tarih yazıyor. İnsanoğlunun kim olduğuna ve nereden geldiğine ilişkin şifreleri, milyarlarca yıllık birikimden beslenen genlerin anlattığı hikâyeden işitiyoruz bu defa.

Modernizm: Sapkınlığın Cazibesi
Peter Gay
Çev. Sibel Erduman
Everest Yayınları

Kültür tarihinin başat eserlerinden biri. Dünyayı ve mevcut değerleri yerle bir etme cesaretinde bulunmuş ve “yıkarak yapmış”, Baudelaire’den Le Corbusier’a sanat hareketini cesurca değiştirmiş dâhileri odağına alıyor.

Kaos ve Halifelik: Ortadoğu Mücadelesinde Cihatçılar ve Batı
Patrick Cockburn
Çev. Selin Özgül
Agora Kitaplığı

Ortadoğu’da yaşanan çatışmaların, mezhep kavgalarının ne şekilde cereyan ettiğini analitik bir zeminde değerlendiren Patrick Cockburn, büyük anlatılara hapsolup savaş bölgelerindeki “küçük insan”ın derin trajedisini de göz ardı etmiyor.

Fincandaki Fırtına
Helen Czerski
Çev. Cem Duran
Domingo Yayınevi

Gündelik hayatın rutinlerinin sıradanlığının ve alışılmışlığının ardında nasıl bir gizem ve matematiğin olduğunu ünlü fizikçi Helen Czerski gözler önüne seriyor ve alışılmışın unutulan hayret uyandırıcılığını ortaya koyuyor.

Gerçek Yaşam: Gençliği Yoldan Çıkarmaya Yönelik Bir Çağrı
Alan Badiou
Çev. Işık Ergüden
Sel Yayıncılık

Orta yaş tarafından kurulan normatif ve kısıtlayıcı sistemin ancak ve ancak bastırılan gençler ve düzenden tecrit edilen, unutulmuş yaşlıların yapacağı devrimle yerle bir edileceğine inanıyor Badiou. Gençliği yoldan çıkarmaya yönelik yaptığı çağrıyla düzenden isyana geçişiyse umudun son fitili olarak ele alıyor.

Bu yazı Arka Kapak dergisinin 25.sayısında yayınlanmıştır.