Ahmet Demirhan

Ahmet Demirhan

Güncele Mahkum Edilivermek!

Ahmet Demirhan Mehmet Fuad Köprülü, “Türk milliyetçi-muhafazakâr dünyası” için “merkezî önemde bir şahsiyet” midir? Hasan Aksakal, Türk Muhafazakârlığı adlı yakınlarda yayımlanan kitabında, Köprülü’yü Türk muhafazakârlığının köşe taşlarından birisi …