Esin Esen

Esin Esen

Çevirmenin Zihninin Parmak İzidir Çeviri!

Esin Esen Çevirinin başladığı ve şekillendiği yer, çevirmenin zihni. Çevirmen, çok hızlı zihinsel bir süreçte kaynak metni alıyor, dil, algı, kültür imbiğinden geçirerek, hedef kültürde yeniden …