Fuat Sevimay

Fuat Sevimay

Çevirmen: Edebiyatın Köprüsü

Fuat Sevimay Çevirmen, anlamı çoğaltan kişidir. Yazarın kendi dilinde yarattığı duyguyu, kendi diline aktaran ve bu yolla kültürel birikime katkı koyan kişidir. Bakın bu son cümlede …