İdris Mahfi

İdris Mahfi

Divan Şiirini Kim Okur, Kim Anlar?

İdris Mahfi “Raviyan-ı ahbar ve nakilan-ı asar nakl u rivayet eylerler ki: Prizren’de oğlan doğsa adından akdem mahlas korlar. Vardaryanicesi’nde doğan oğlan baba diyecek vakit Farisî …

Otello Kamil ve “Arabın İntikamı”

İdris Mahfi Ravi-i ahbar ve nakil-i âsarımız Nâzım Hikmet Ran, “Oyunlarım Üstüne” adlı yazısında şöylece nakl u rivayet eylemiş ki: “Ankara’da 921 kışında, ahırdan bozma salaş …

Kırk Paralık Hikayeler

İdris Mahfi “Raviyan-ı ahbar ve nâkilan-ı âsâr ve tûtiyân-ı şükker-şiken-i şirin-güftâr ve muhaddisân-ı rûzigâr şöyle nakl u rivâyet ve böyle hikâyet eylemişler ki, zaman-ı sabıkda bir …

Bilmeceler, Muammalar, Lugazlar

İdris Mahfi Raviyan-ı ahbar ve nakilan-ı asar nakl u rivayet eylerler ki; Ol vakit Ödipus, Teb şehrini tepeden gören yamacın üstüne geldi. Birdenbire karşısına çehresi kadın yüzü, gövdesi …