İhsan Fazlıoğlu

İhsan Fazlıoğlu

Feʻalte, Fe-Lâ-Telum Ya Da Yaptın! Kıvırtma!

İhsan Fazlıoğlu Proklos’un Timaeus Şerhi’ndeki ifadesiyle Platon’un en eski yorumcusu Krantor’a göre Platon, Devlet (Cumhuriyet) adlı eserini yayımladığında çağdaşları tarafından, bir rivayete göre sekiz yıl köle olarak topraklarında bulunduğu …