İskender Gümüş

İskender Gümüş

Fıkıh ile Hukuk Arasında Sıkışmak

İskender Gümüş Bir Doğu toplumu prototipi olarak Arap ülkeleri, içinde bulundukları coğrafya ve inşa etmiş oldukları medeniyetin kendine has özellikleri nedeniyle insanlık tarihinde önemli bir mevki …