Nami Başer

Nami Başer

Çevirinin Yüceliği ve Sefaleti

Nami Başer On çeviri ve beş redaksiyon sonrasında, çeviri üzerine bir iki ilkeye parmak basmak gerekirse, şunları öne sürebilirim: Birincisi kendi kendime, yazar Türk olsaydı acaba …