Cihan Taşan

Cihan Taşan

Trak Tiki Tak! Makinalaşmak

Cihan Taşan Mark Twain, iradenin özgürlüğü konusunu en az iradenin var olup olmadığı sorusu kadar çokça sormuş ve cevap aramış. Bilinç sahibi olan insan var oluşunun …

Taassuba Karşı Hür Aklın Münazarası

Cihan Taşan Kıta usçuluğunun önde gelen temsilcilerinden olan, Bertrand Russell’ın “en insancıl ve cana yakın filozof” olarak tanımladığı “Yeni Skolastik”çi ve “Descartes”çı Benedictus Spinoza, 17 yy. …

Nasıl Filozof Olunur?

Cihan Taşan “Aklımda merak, şüphe ve saygı uyandıran iki şey vardır: Üzerimde parlayan gök ve içimdeki ahlak yasası.”Immanuel Kant En son olarak söyleyeceğim şeyi en başta …