Nida Nebahat Nalçacı

Nida Nebahat Nalçacı

Gökyüzüne Bakan Bir Medeniyet

Nida Nebahat Nalçacı Eski Dünya’daki Müslüman coğrafyasının büyük bir kısmına hükmeden üç imparatorluk, Osmanlılar(1301-1923), Safeviler(1501-1722) ve Babürlüler(1526-1739) Türk-Moğol askeri geleneğinden gelseler de hükmettikleri coğrafyalar ve siyasi …