Salih Demirci

Salih Demirci

Ale’l-ıtlak Baldırı Çıplak

Salih Demirci “Siz buraya vaktiyle cenk sayesinde galiben gelmiştiniz. Lakin emin olunuz ki; bugünkü gelişiniz daha şanlı, memleketinizin âtîsi için daha mühim bir galibiyettir. Unutmayınız, oyunda …