Süleyman Sertkaya

Süleyman Sertkaya

Aşkın ve Aşıkların Halleri

Süleyman Sertkaya “Kâğıtları yakabilirsiniz ama içindekileri asla.” İbn Hazm “Arapçada ‘güvercin gerdanlığı’ deyimi ‘kişinin devamlı yanında taşıdığı, hep birlikte olduğu ve hiç ayrılmadığı şeyler için kullanılan …