Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Kulübü ve Batı Dilleri Bölümü  Nisan ayında “Counterstream Shakespeare / Shakespeare Akıntıya Karşı” adında bir sempozyum düzenleyecek.  Geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan Prof. Dr. Talât Sait Halman’a adanmış olan sempozyum Shakespeare’i bugüne kadar tartışıldığı bağlamlardan farklı başlıklar altında konuşmayı amaçlıyor.

İngilizce ve Türkçe olarak düzenlenecek olan sempozyum, Shakespeare üzerine ya da Shakespeare’den yola çıkılarak yapılacak her türlü farklı okuma ve çalışma (makale, kısa film, resim, illüstrasyon, fotoğraf, şiir, tiyatro vs.) çalışmalarına açık.

Sempozyumun resmî çağrısı ise şu şekilde:

Shakespeare için bugüne kadar birçok şey yazıldı ve söylendi. Eserleri en çok çevrilen ve sergilenen oyun yazarı olarak bugün hala birçok ülkede tiyatro, müzik, edebiyat, opera, bale gibi sanat dallarında etkisini sürdürmektedir. Biz de, doğumunun 450. yılı sebebiyle kendisini üniversiteler arası bir sempozyum ile yeniden hatırlamak, eserlerini bugüne kadar konuşulanlardan farklı bağlamlarda tartışmak istedik. Organizasyon komitesi, tiyatro, İngilizce, tarih, müzik, sanat, dil ve edebiyat, film çalışmaları, kültürel çalışmalar, iletişim, eğitim, kadın çalışmaları, felsefe, antropoloji, psikoloji, sosyoloji ve tiyatro performansı gibi ilgili alanlardan gelecek her türlü çalışmaya açıktır. Konuya farklı bir bakış sunacak olan, disiplinler arası ve karşılaştırmalı her türlü yazılı ve görsel sunum komite tarafından değerlendirilecektir. Konvansiyonel olmayan, İngilizce ve Türkçe, her türlü makale, sunum ve sergi çalışmaları dikkate alınacaktır. Bunların dışında kalan her türlü alternatif çalışma da teknik detayları belirtilerek teklif olarak sunulabilir.

İşlenecek konular aşağıdaki başlıklardan seçilebilir ancak elbette bunlarla sınırlı değildir;

– Shakespeare ve Millet, Ulusal Kanon
o Kimlik
o Kültür
o Yerel ve ulusal kültür imgeleri
– Shakespeare ve Tarih
– Shakespeare ve Feminizm
– Shakespeare ve Kuir Kuramı
– Shakespeare’in öteki karakterleri
o Soytarılar
o Cadılar
o Fahişeler
o Sarhoşlar
o Mezarcılar
– Shakespeare ve Sahne
o Shakespeare Festivalleri
o Kostüm ve Sahne Tasarımı
– Shakespeare Çeviri ve Uyarlamaları
– Shakespeare ve Popüler Kültür
– Shakespeare ve Diğer Sanatlar
o Müzik, Opera, Bale
o Heykel ve Görsel Sanatlar

250 kelimeyi geçmeyecek sunum özetleri için son gönderim tarih 1 Şubat 2015’tir. Kabul edilen çalışmalar 16 Mart 2015’e kadar tamamlanmalıdır. (20 dakika ya da 8 sayfayı geçmeyecek şekilde)

Sunum özetlerini kendinizi anlatan kısa bir yazı ile beraber shakespearesymposium@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.