İlahiyat

İlahiyat

Osmanlıca Bağına Destursuz Girenler

Ekrem Sakar Eleştiri/tenkit kavramını, ele alınan bir şeyi yahut bir kimseyi inceleyerek onun doğru ve yanlış taraflarını ortaya koyma eylemi olarak tanımlarız ve açıkçası bu genel …

Süheyl Ünver’in Amerika Mektupları

Selçuk Karakılıç Orhan Okay, mektubun bir edebî tür sayılabilmesi için “dil, üslûp, kompozisyon ve belirli bir nispette kurmaca özellikleri taşıması gerektiği”nden bahseder. Avrupalıların 16. yüzyıldan itibaren …

Aşkın ve Aşıkların Halleri

Süleyman Sertkaya “Kâğıtları yakabilirsiniz ama içindekileri asla.” İbn Hazm “Arapçada ‘güvercin gerdanlığı’ deyimi ‘kişinin devamlı yanında taşıdığı, hep birlikte olduğu ve hiç ayrılmadığı şeyler için kullanılan …

Anlaşılmanın ‘Özel’ Hali

Taner Afşar Şair İsmet Özel 73 yaşında. Cemal Süreya’nın tabiriyle solcuların vazgeçemediği, sağcıların da bir türlü tam sahiplenemediği şair. Abartılı cümleler kurmadan denilebilir ki İsmet Özel’in …

Dante ve Batıni Yorum

Özgür Dikmen Goethe’nin dostu Franz Passow’a yazdığı 20 Ekim 1811 tarihli mektubunda şikâyetçi bir ton vardır: “Hep problem olarak gördüğüm bir şey var. Hatta geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından …

Siyah – Beyaz Tarih: Aryanizm vs Semitizm

İshak Arslan Felsefi düşüncenin ve ona bağlı gelişmelerin münhasıran Antik Yunan’la başladığı inancı, Avrupa aydınlanmasının öncüllerinden biriydi. 19. yüzyılda bilimsellik katına yükselen bu varsayım eleştirilere uğramakla birlikte …

Kur’an Zaman ve Mekan

Cemil Üzen Mustafa Öztürk’ün Kur’an-ı Kerim Meali (Anlam ve Yorum Merkezli Çeviri) Türkiye ilahiyat çevrelerinde ertelenmiş bir tartışmayı tekrar gündeme getiriyor. Kur’an’ı tarihsel bağlamını merkeze alarak tercüme eden Öztürk’ün …