Özel Yazı

Özel Yazı

Raymond Chandler: Romancı ve polemikçi

Volkan Alıcı 1929 Bunalımının yıkıcı etkisini en çok hissettirdiği yıllarda işsizlik ve parasızlıktan polisiye öykü yazmaya başladı. İlk öyküsü 1933’te, 45 yaşındayken, dönemin efsanevi dergilerinden Black …

Türk Sineması Araştırmalarına Önemli Katkı

 Barış Saydam Türk sinemasıyla ilgili en büyük sorunlardan biri de “kaynak kitap” olarak kullanılabilecek temel eserlerin çok fazla olmamasıdır. Hazırlanan sözlükler de ansiklopedik Türk sineması tarihi …

Çığır açan bir ‘Budala’: René Descartes

Barış Yıldırım René Descartes, Meditasyonlar’da bugün artık felsefecilere oldukça uzak görünen bir tarzla, modern felsefenin temellerini attı. Rönesans etkisiyle gelişen sorgulayıcı düşünce, Tanrı’nın varlığını yadsımaya varan …

Genç bir yazara öğütler 2*

 Halil Gökhan – YENİ YAZARLAR NASIL KURTULUR? olsun mu adı yazının sevgili genç yazar arkadaşım. Siz tavsiye değil tadilat kuşağısınız yani siz onaracaksınız her şeyi. – …

Mizacın ölümü üzerine: Doğa Tarihi

 Evren Kuçlu “Daha önce hiçbir tür, böylesine radikal, hızlı ve köklü bir değişikliğe uğramamıştı” John Zerzan Hakan Bıçakçı daha önceki romanlarından farklı bir atmosfere kilitlediği son …