10. Sayı – Temmuz 2016

10. Sayı – Temmuz 2016

Anime Ustası Hayao Miyazaki

Abdullah Rıdvan Can Filmlerinde işlediği konular ve sürekliliği olan tema ve kodlarla birlikte Miyazaki, sinemasal açıdan üstün bir dil yeteneğine sahiptir. Bu dil, imgelem yoluyla kültürel …