Abdurrahman Badeci

Doğrusu editörlüğün, editörlük öncesinde de sonrasında da kendine has birtakım saiklere ve ilkelere sahip olduğunu düşünenlerdenim ben. Bu anlamda editör, okuyucudan en fazla ayrılan ve belki en fazla -okuyucu gibi- okumayan(!) kişidir. Bunu söylerken belli başlı kabullerin dışına çıktığımın farkındayım fakat bu kabullerin -bir kısmına katılıyor olmakla beraber editörlüğü bir okuyucu olarak konumlandıran yanlış bir tarafı olduğuna inanıyorum. Okuyucu dediğimiz kişi -benim anladığım anlamda- herhangi bir çerçeveye sahip olmayan, daha özgür bir alana sahip olduğu için okumasını belli sınırlara ve belli kabullere dayandırmayan kişidir. Editör ise yayınevinin standartlarına ve ilkelerine sahip, okuduğu kitabın içinde değil, en dışında olmaya çalışan kişiye denir. Öyle ki kitabın içinde kalan fakat içine dahil olmadan, kendini kitabın içeriğine dahil etmeden bunu yapan kişidir editör. Bir anlamda yazar ile okuyucu –çeviri metinler için bunlara çevirmen de dahil olur- arasındaki metne yazarın ve okuyucunun standartlarını gözeterek bir biçim verir. Bu biçimi vermeden çok önce ise yayınevinin ilkeleri söz konusudur. Editör yayınevinin ilkeleri doğrultusunda yazarı yahut çevirmeni yönlendirir. Yayınevinin ilkeleri ise okuyucu ile nasıl bir yayıncılık yapacağı meselesi üzerinden belirlenir.

Kendi adıma İnsan Yayınları’nda editörlük yaptığım metinlerin hemen hepsini metin çıktıktan sonra, herhangi bir okuyucu olarak tüm editörlük vasıflarını bir yana bırakıp tekrar okurum. Bunun bana verdiği ile editörlük yaparken metnin bana verdiği şey aynı şey değildir. Tabi bu anlatılagelen fakat editörlük yapılarak anlaşılabilecek bir şey. Editör arkadaşlarım beni daha iyi anlayacaktır diye düşünüyorum.

32 yıllık bir yayınevinin tezgahında neler var?

2017 yılında 33 yaşına basacak olan İnsan Yayınları, bugüne dek 25 farklı dizide, 800’ün üzerinde kitap yayınladı. Felsefeden edebiyata, tarihten psikolojiye, tasavvuftan modern düşünce eleştirilerine kadar çok geniş yelpazede bir yayıncılık yapan yayınevimizin yeni yılda da hayli kalabalık olacak bir tezgahı var. Doğu-Batı gelenekleri üzerine ciddi çalışmalara imza atan Titus Burckhardt’ın, geleneksel bilim ve kutsal sanat üzerine yazdığı denemelerden oluşan kitabı Aklın Aynası ve kutsal sanatın beş dinde varlık bulan bütün temel yönlerine temas eden yeni kitabı Doğu’da ve Batı’da Kutsal Sanat, Tahir Uluç çevirisiyle şubat ayında okuyucusuyla buluşmayı bekliyor. Bunun yanında William Stoddart’ın, Burckhardt yazılarıyla hazırladığı derleme, Burckhardt’ın düşüncelerinin izleğini sürecek bir metin olarak hazırlanıyor. Seyyid Hüseyin Nasr’ın İslâm sanatı üzerine yazdığı metinlerden oluşan İslâm Sanatı ve Maneviyatı, uzun bir aranın ardından okuyucusuyla tekrar buluşacak. Batı’nın büyük bir suizanla ele aldığı Müslüman fetihleri tarihi yerine bir İslâm tarihi okuması yapan Ebul Fazl İzzeti’nin İslâm’ın Yayılış Tarihi kitabı; Toshihiko İzutsu’nun, varlık (vücut) düşüncesi etrafında geliştirilen metafizik sistemlerin temel kaziyyelerini ele aldığı enfes çalışması olan İslâm’da Varlık Düşüncesi; Harry Oldmeadow’un, Frithjof Schuon, Tenzin Gyatso, Wendell Berry, Seyyid Hüseyin Nasr, Oren Lyons, Hari Prasad Shastri, Toshihiko Izutsu, James Barr gibi yazarların tabiat ve mukaddes üzerine denemelerinden oluşan editöryal çalışması Tanrı’yı Her Yerde Görmek; Eva De Vitray Meyerovitch’in Tasavvuf Antolojisi; Walter T. Stace’in Mistisizm ve Felsefe kitapları mart-nisan ayı itibariyle okuyucuyla buluşacaklar. Homi K. Bhabha’nın Kültürel Konumlanış kitabı; kimlik, toplumsal faillik ve ulusal mensubiyet meseleleri üzerinden sunduğu kültürel melezlik teorisiyle, sömürgecilik ve küreselcilik arasındaki bağlantılara yeni bir bakış kazandırmayı amaçlıyor. Lawrence E. Cahoone’nun Modernliğin Çıkmazı; Fransa’nın önde gelen Hristiyan filozof ve teologlarından biri olan Jean Borella’nın Dinsel Simgeciliğin Bunalımı; Seyyid Hüseyin Nasr’ın Tabiat Düzeni ve Din, Tasavvufi Makaleler, İslâm Kozmolojik Öğretilerine Giriş kitapları tezgahın bir kısmını dolduracak kitaplardan.

İnsan Kitap’ın Doğu-Batı Seçme Klasikler Dizisi olarak başlattığı cep boy serisi de gelecek aylarda Halil Cibran, Dostoyevski, Platon, Sokrates, Erasmus, Sadi Şirazi gibi yazarların eserleriyle devam edecek. 

Arka Kapak dergisi 16. sayı