Yağız Gönüler

Bir yerde olmanın, bir yönü seçmenin, bir yola çıkmanın açtığı düşünme olanaklarını kaybettik. Yola çıkmak, yola gitmek, yola varmak hepimiz için birer lükse dönüştü. Bu çağda yürümek, düşündüren değil güldüren bir şey oldu. Oruç Aruoba, son derece lezzetli olan Yürüme adlı kitabında, bizim (zaten) ne olduğumuzdan başlayıp hep-hiç arasında “kişi”ye uzanan yolculuğumuzun izini sürüyor.


Yürüme
Oruç Aruoba
Metis Yayınları

Nietzsche için yaşam, insanın türlü aralarda gezinmesiyle ortaya çıkan bir yolculuktur. Bu onun elbette yaşamaa dair yaptığı tek bir tanım da değildir. Aruoba, kitabının hemen başına aldığı Nietzsche paragrafıyla okuyucunun zihnini meşgul ediyor. Hangi aralara dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor. Sevginin hissedildiği, baharın tadıldığı, güzel seslerin dinlenildiği, dağların, ayın ve denizin insanın yüreğini titreten görünümlerini bir an içine saklamış, sırlamış arala. İşte bu aralardan oluşan tüm anlar ve aralar, Aruoba’nın zihnine birer cümle olarak düşüvermiş olmalı ki Yürüme kitabı ortaya çıkmış.

Okuyucunun Kasım 1992’den bu yana belirli aralıklarla yeniden basılan Yürüme’ye olan ilgisi, “acıları bile anılara dönüştürürüz biz” diyen yazarın sesine bir yankı belki de. Çünkü “durumumuz, ötekilerin durumlarının toplam durumudur”. Çünkü “uygar kişi, kendisi ile bütün insanlar (insanlık) arasında bağ kurabilen insandır”. Bu uygar olma hâli şaşkınlığı, hayreti insana bol bol yaşatır. En çok da üzülmeyi. Ancak Aruoba burada bir uyarı yapıyor. Uygar insanın üzülmesi, modern zamanların üzülmesi gibi “ahlı vahlı” değil diyor, daha çok kızgın bir üzülme. Neden olarak da ancak dünyanın temelden bozuk olduğunun farkında olan insana uygar denebileceğini belirtiyor.

Felsefeye meraklı bir okuyucuya yeni kapılar aralamaktan memnuniyet duyan bir yazar Aruoba. Yürüme’nin içindeki notlardan bunu anlayabiliyoruz. Heidegger’in sık sık “ufuk” kavramına başvurduğunu, “ne ise o olmak” düşüncesinin Schopenhauer’da ve Nietzsche’de kendine yer bulduğunu, Russell’ın “aylaklığa övgü” düzdüğünü ama yüz küsur kitap yazmaktan geri durmadığını, “hayret”in Sokrates’e “hayranlık”ın da Kant’ın has kavramları olduğunu, Bloch’un “henüz olmayanın” felsefesini yaptığını, Derrida’nın Nietzsche’nin not defterinde bulunan “Şemsiyemi unuttum” tümcesinden sayfalarca anlam çıkarabileceğini öğrenebiliyoruz bu notlardan. Kitabın içindeki resimlerde Heidegger’i Karaorman’daki yürüyüşünü ve Freiburg’daki çalışma masasını, Van Gogh’un Emile Bernard’a mektubunu, Aziz Hieronymus’un çalışma odasını, Albrecht Dürer’in erkekler hamamını görebiliyoruz.

Yolu yürüyerek çözümlemenin imkânsızlığına vurgu vardır Yürüme’deki metinlerde. Yolu yalnızca “açan” bilir. Öte yandan açılmış hazır yollarda yürümenin tadını dönüp duran tekerlekler değil yalnızca insan kavrayabilir. Özgürlükse, açılmamış, yani belirsiz yollarda yürümektir. Belki de yaşam bu yüzden “her ne olursa olsun” özgürdür: “Zaten, hep, kırık-dökük, paramparça ilişkiler bırakıp ardında, böylesine yıkıcı, yırtıcı bir yolda yürümüyor mu yaşam?”

Bir yolcuya yardım etmenin en dürüst yolu onunla birlikte yürümektir. Çünkü duran, yürüyeni asla anlayamaz. “Yanında yürümekten başka yardım yolu yok” derken Aruoba, Homeros’un deyiminin hâlâ geçerli olduğunu da hassasiyetle vurgular: “Çoğunluk, insanların neredeyse hepsi, bir(er) yük olarak yaşıyorlar yeryüzün(d)e…”

Kişi bölümüne, yani kitabın en zor bölümüne geçerken Oscar Wilde karşılar okuyucuyu. Bir hatırlatma yapar. “Acısını çektiğin her şeyi onaylamazsan, tam olamazsın” der Wilde. Aruoba da öyle bitiriyor kitabını: “Kişi, kendi olabilendir.” 

Arka Kapak dergisi 24. sayı