Ali Görkem Userin 

1971 doğumlu Ahmet Murat, 90 kuşağının en karakteristik ve özgün şairlerinden biri. İlk kitabı Kaf ve Rengi’den (1999) itibaren kendine özgü bir şiir dünyası kurmayı başardı. İlk Oruç, Ormandaki Vaaz, Kalender, Kalbin Kararı, Muhayyer Münacat gibi güçlü şiirlerin şairi. Bu durum aynı zamanda önemli bir işarettir. Çünkü, vasat şairler sürekli adlarının yanına “şair” yazmak zorundadır. Vasatı aşabilenler dizeleriyle anılır. Büyük şairlerin isimleri ise şiirleriyle birlikte gelir akla. Çünkü dizeler değil, şiirin bütünüdür akla ve kalbe iz bırakan.

Ahmet Murat şiirinin temel özelliği kısa ve güçlü olmasıdır. O, sürekli eksiltir, kısaltır, yoğunlaştırır. Tüm fazlalıklarından arınmış bir şiirdir bu nedenle onun şiiri. Şiirde konuşana bakarsak, çoğunlukla bir dervişin sesini işitiriz. Bir zamane dervişinin. Ama aralarda muzip ve yaramaz bir çocuğun sesi karışır dervişinkine. Annesinin telefonuna cevap veren bir çocuk konuşur gibidir. Bu iki ses vasıtasıyla dünyanın ve hayatın inceliklerine vâkıf olur şiirin muhatabı.

Kalbin Kararı, şiirde yirmi yılı geride bırakan Ahmet Murat’ın dördüncü şiir kitabı. Murat’ın şiirinin seyri tabiattan insana ve ardından insanın iç dünyasına doğru ilerleyen bir yolculuğa benzetilebilir. Aradığı saflığı önceleri tabiatta bulmuş, daha sonra ise insandakine yönelmiştir. Bu yüzden, önceki kitaplarda rastladığımız sincaplar, tavşanlar yerlerini Allah’ın daha derin sürprizlerine bırakır Kalbin Kararı’nda.

Kitabın girişindeki anekdot göstermektedir ki Ahmet Murat tespih eylenecek şiirlerin peşindedir. Yahut şiirlerin tespih eylenme ihtimalini sevmektedir. Kitabın abidevi şiirlerinden Muhayyer Münacat’taki “Benden şair yaptın ya, bu senin kudretin, memnun musun desem / Sana seslenmeye yarıyor, memnunum bense.” mısraları Kalbin Kararı’nın kilit değil, kilidi açan anahtar mısralarıdır. Çünkü kitaptaki diğer şiirlerde yaptığı da bu mısralarda ifade edilen “seslenme” halidir. Çıkış Kapısı’ndaki “hayret için kaldırıyorum mürekkep kadehini”, “bir heceye bir hece hayretle raptola” ve “hayret namına kıta, harf hayret aşkına” dizeleri de Ahmet Murat şiirinin özünü, mayasını görmemizi kolaylaştırır. Özellikle de bu dizedeki “hayret” kavramı mühimdir. Kitaba adını veren şiirde akıl, kalp, bilmek ve inkâr simgeleriyle resmedilen de hayret’ten başkası değildir. Hayret makamına gelindiğinde akıl işlevini yitirir, kalp devreye girer. Ahmet Murat, hayret’e yüklediği anlam dolayısıyla Yunus Emre, Fuzuli, Şeyh Galib, Nesimi gibi has şairlerle aynı çizgiye yazdırır adını.

Ahmet Murat’ın Kaf ve Rengi’den Kalbin Kararı’na gelirken yaşadığı kimi teknik ve küçük değişimlerden de söz edilebilir elbette. Şair değiştikçe, yaşadığı yer, hayatı ve benzeri haller değiştikçe tabii olarak şiiri de değişir. Ama bu değişimlerin pek bir önemi yoktur günün sonunda. Çünkü şiirini şiir kılan özü, hikmeti daima muhafaza etmiş, hatta geliştirmiştir. Şiirin muhatabını ilgilendiren de öncelikle budur. Yine bu yüzden, epik-lirik ayrımlarının da üstünde ve ötesinde bir şiiri vardır onun.

Bir Şair Bisikletle’nin (2010) ikinci bölümü olan Cönk’teki şiirlerin kaldığı yerden devam ediyor diyebiliriz Kalbin Kararı için. Dört kısa ama yoğun şiirin yer aldığı Cönk’ün özellikle İlk Oruç şiiri Ahmet Murat’ın dördüncü kitabının öncü işareti, habercisi gibidir. Öte yandan, iyi şiirin öbür temsilcileri gibi Ahmet Murat da zaman zaman kapalı şiirler yazmakla eleştirilmişti. Fakat Kalbin Kararı için bunu söylemek pek mümkün görünmüyor. Çünkü alabildiğine açık seçik ve rafine şiirlerden oluşuyor bu kitap.

Kalbin Kararı’ndaki şiirlerden biri (Ikea) diğerlerinden ayrı yerde duruyor. Hatta bu kitapta yer almasını garipseyenler bile olacaktır. Fakat bu şiir de, modern zamanların güçlü putlarından biri için yazılmış bir zamane ilahisidir. İbn’ül-vakt olmanın bir gereği olarak okunmalı, değerlendirilmeli İkea şiiri de.

Ahmet Murat kimi zaman cönkler, kimi zaman ilahi ve neşideler, kimi zamansa Kitab’ül-Fitenler vasıtasıyla kadim olanla bir bağ kurma gayreti gösterir. Böylece, şiiri, bugünden kadime (geçmişe değil) doğru geniş zamanlı bir köprüye dönüşür. Bugünün telaşı ve koşuşturması içinde yönünü bu şekilde bulur şiir.

Bu ürüne babil.com‘dan ulaşabilirsiniz.

Kalbin Kararı – Ahmet Murat
Profil Yayınları