Son Paylaşılanlar

Hiç de Romantik Değil

Mehmed Ali Çalışkan Alain de Botton yine yaptı yapacağını. Kadın, erkek, aşk, cinsellik, evlilik, çocuklar, ebeveynler, aldatma gibi insan ilişkileri hakkında bugüne kadar hiç okumadığımız türden …

Borges ve Bellek

İsa Karaaslan Kitap, Rodrigo Quian Quiroga’nın belleğin nasıl işlediğini anlama arayışı. Bunu yaparken Borges’in başta “Bellek Funes” olmak üzere birkaç öyküsünden yola çıkıyor. Belleğin işleyişi yolundaki …

Gökçe Yazın

Enis Batur “Gökçe Yazın(lar)” kavramı dilimize geldi gelmesine, ama kültürümüze oturmadı, yerleşmedi. Bizim edebiyatımızın Batılı kökleri yoktur, olamazdı: Grekoremen geleneğiyle çok geç tanıştık, o da daha …

Roman, Herkesin Hikayesi

Mustafa Özel Mahur Beste’nin ikinci yarısı, unutulan Behçet Bey’in yerine, “garip ihtilalci” Sabri Hoca ile başlıyor. Biraz parasızlık, biraz da siyaset aşkı yüzünden tahsili yarıda kalan …

Kültürlerin Zaman Algısı Üzerine

Ömer Ay Modern zamanın temel kabullerinden biri, toplumların gelişmiş ve gelişmemiş olarak sınıflandırılmasıdır. Gelişmiş toplumlar modern zamanın getirilerine ayak uydurmuş toplumlarken, gelişmemiş toplumlar geleneksel yapılarını korurlar …

Evren: Anladıkça Büyüyen Soru İşareti

İshak Arslan Evrenin gerçekte ne olduğu ya da nasıl bir evrende yaşıyor olduğumuz ilk insanın da son insanın da aynı merak ve hayretle sorabileceği birkaç “evrensel” sorudan biri. Şaşırtıcı …