Son Paylaşılanlar

Her Nesil Kendi Tarihini Yazar

Röportaj: Azra Gülce Osmanlı Haremi her zaman ilgi çekmiş ve üzerindeki sır perdesi hiçbir zaman kaldırılmamış bir konu. Birinci el kaynakları kullanarak titizlikle çalışmalar ortaya koyan …

“Boşboğaz Adem”in Fenalıkları

Coşkun Türkan Hovsep Vartanyan’ın, 1852’de tefrika edilen Boş Boğaz Bir Âdem (BBA) adlı eseri Koç Üniversitesi Yayınları’ndan yayımlandı. Gazetecilik, mütercimlik, müelliflik yapan ve imparatorlukta önemli bürokratik görevlerde bulunduğundan …

Atina’nın Öteki Yüzünde Bir Tanıklık

Emine Uçak Erdoğan Exarchia, Atina’nın turistlere pek tavsiye edilmeyen mahallesidir. Gezi bloglarında, seyahat rehberlerinde pek adı geçmez, geçse de “marjinalliği” sıkça vurgulanır, “uzak durulması” gerektiği dillendirilir. …

Tanzimat’ın Anlam Dünyası

Sedat Albayrak Rastgele seçilmiş bir aydın topluluğuna Tanzimat’ın ne anlam ifade ettiği üzerine birkaç soru yöneltilse muhtemelen kelimeleri bile ortak olmayan keskin uçlu cevapların konuyu açmaza …

Yabanıl Kadının Şifalı Masalları

Hayrullah Gürdağ Kurtlarla Koşan Kadınlar, Ayrıntı Yayınları tarafından Hakan Atalay çevirisiyle Türkçeye kazandırılmış bir düşünce kitabı. 25. basımını geride bırakan bu kitabı daha çok kadınların okuması gerektiği …

‘Siyah Bir Kuğu’ Olduğunu Unutma!

Cüneyt Gönen Biz insanlar, rastlantısal olguların algılanmasındaki asimetrinin kurbanlarıyız. Nassim Nicholas Taleb 1600’lü yıllarda Hristiyan Kilisesi, “Dünya düzdür ve belirli sınırları vardır. Bilim adamları ne derse …

Güncele Mahkum Edilivermek!

Ahmet Demirhan Mehmet Fuad Köprülü, “Türk milliyetçi-muhafazakâr dünyası” için “merkezî önemde bir şahsiyet” midir? Hasan Aksakal, Türk Muhafazakârlığı adlı yakınlarda yayımlanan kitabında, Köprülü’yü Türk muhafazakârlığının köşe taşlarından birisi …

‘Kaçan Ayna’dan Yansıyanlar

A. Ali Ural Aynadan bir at gemi azıya almış, ağzından köpükler, sırtından ışıklar saçarak koşuyor. Sürücü kırbaçladıkça kora dönüşüyor at. Kuyruğu yüzlerce uçurtma uçuruyor, kemandan uçurtmalar, …