çocuk dünyası

çocuk dünyası

Çocuklara Mahsus Ne Mecmualar, Ne Mecmualar

İdris Mahfi Raviyan-ı ahbar ve nakilan-ı asar nakl u rivayet eylerler ki: “Evvel zamanda, Japonya’da, Oyama Dağları’nda dehşetli devler yaşıyorlardı. Bu devlerin padişahına Şöten Döci derlerdi. …