Fuad köprülü

Fuad köprülü

Fuat Köprülü’nün Türk Edebiyatı Ders Notları

Hasan  Aksakal Türkiye’de 20. yüzyılın ulus-devlet anlayışının kültürel temellerini atan isimlerin başında Ziya Gökalp geliyorsa, onun hemen sonrasında da Fuad Köprülü’nün isminin anılması yanlış olmayacaktır. Mehmet …