gurbetname

gurbetname

Süheyl Ünver’in Amerika Mektupları

Selçuk Karakılıç Orhan Okay, mektubun bir edebî tür sayılabilmesi için “dil, üslûp, kompozisyon ve belirli bir nispette kurmaca özellikleri taşıması gerektiği”nden bahseder. Avrupalıların 16. yüzyıldan itibaren …