kriz

kriz

İnsanlığın Tarafında Sait Faik

Hasan Öztürk Edebi eserler insanı yeni ve mesut, başka iyi ve güzel dünyaya götürmeye, kurmaya yardım etmiyorlarsa neye yarardı? Sait Faik Abasıyanık Sait Faik’in, “Yazmasam deli olacaktım,” sözünü …