mülteciler

mülteciler

Romanların Yazıldığı Yer: Marsilya

Emine  Uçak Erdoğan “O tarihte herkesin sadece tek bir isteği vardı: Yola çıkabilmek. Herkesin tek bir korkusu vardı: Geride kalmak, gidememek.” Anna Seghers Anna Seghers’in Transit romanında yer …