Nazım Hikmet

Nazım Hikmet

“Başım Sızlıyor, Yüreğim Sersem”

N. Cihan Taşan Nâzım Hikmet’in hapishane yıllarının önemli bir dönemi Bursa’da geçmişti. Memleketimden İnsan Manzaraları’nda ve pek çok şiirinde bu yıllardan söz etti. Tanıdığı insanları anlattı. Güney …

Otello Kamil ve “Arabın İntikamı”

İdris Mahfi Ravi-i ahbar ve nakil-i âsarımız Nâzım Hikmet Ran, “Oyunlarım Üstüne” adlı yazısında şöylece nakl u rivayet eylemiş ki: “Ankara’da 921 kışında, ahırdan bozma salaş …

Nazım Hikmet’in Mimarlığa Bakışı

Murat Acar Tek bir ağaca bile zarar vermemiş bir mimarın dilinden, toprakla konuşarak eser ortaya koymanın hazzını yaşayan bir ozanın hikâyesini dinlemek… Sanatın tüm alanlarına kuşatıcı …

Ali Özgür Özkarcı: Şiir direnirse kazanacak

İsmini Nâzım Hikmet’in “Nikbinlik”inden alan bir yayınevi 160. Kilometre. Çıkış bildirisinde, “Şiirin okurla birlikte dışarı çıkması gerektiğine inanır. Kitapları bu yüzden cep boyutundadır” diyen; “160. Kilometre, …