sohbet kültürü

sohbet kültürü

Yeniden Sohbet Medeniyeti

Ömer Gök Sohbet bahsine ilişkin bir “sohbet” açıldığında zihnimde derhal Enderunlu Vasıf’ın şu mısraları belirir: “Şimdi münafıka nedür ülfet zamanede / Ahbab ile muhabbet o da …