yazarın odası

yazarın odası

Yazı Odası ve Yazma Uğraşı

Çağan Arıkan Philip Gourevitch’in derlediği, The Paris Review dergisi için çeşitli yazarlarla yapılmış söyleşilerle okuyucuya dünya edebiyatının sahne arkası gösterilmeye devam ediyor. Gündelik hayatların akışı içinde romanların, öykülerin …