Mehmet Talha

Mehmet Talha

Gecenin Atları: Postmodernse postmodern!

 Mehmet Talha Ali Teoman, ölmeden önce yazdığı son roman olan Gecenin Atları ile “Konstantiniyye Üçlemesi” adını verdiği dünyaya da son vermiş oldu. Bu son, bir final …

Dekalog: Kemalist İlahiyat İçin Bir İlmihal

 Mehmet Talha Osman Özarslan, Kemalizmi bir modernizm projesi olarak tartıştığı kitabının “Epilog” bölümünde, Marksist yayınevlerinin bu çalışmayı ciddiye almadıklarından yakınıyor. Böylece Aydınlanmacı Rasyonalitenin seyrinden Mustafa Kemal’in …