05. Sayı – Şubat 2016

05. Sayı – Şubat 2016

Kusturica Sinemasına Yeraltından Bakış

Abdullah Rıdvan Can Emir Kusturica, bütün filmlerinde, hayalini kurduğu, yıkılışına bizzat tanık olduğu, hiçbir şekilde bu duruma müdahale edemediği Yugoslavya’sını anlatmaktadır. Yeraltı da bu filmlerinin en …

Bana Oradan Bir Kitap Sar!

Olcay Mağden Ünal Yılbaşını esaslı bir Hıristiyan’ı aratmayacak şekilde içine Noel’ini de katarak kutlayıp geride bıraktık, halbuki daha yedi ortak girdiğimiz dananın Instagram fotoğrafları dün gibi aklımızda. Girer …

Yazarın Yolculuğu Ya da Basit Bir Ses

Özkan Ali Bozdemir James Wood, ‘Kurmaca Nasıl İşler?’ kitabının önsözünde, kurmacanın hem yapma hem de gerçek olduğunu ve bu iki olasılığın bir arada bulunmasının hiç de zor bir şey …

Sosyal Medyanın Sosyalleşemeyenleri

Sertaç Dalgalıdere Tüm dünyada ve Türkiye’de yaşama pratikleri dâhil her şeyi yeniden dönüştüren sosyal medya (sosyal paylaşım ağları) 2000’li yılların başından bu yana büyümeye ve ağına …

Charles Dickens Kitapları Neden Klasik?

İrem Uzunhasanoğlu Charles Dickens ölümsüz karakteri Oliver Twist’i yaratırken kurmaca yapmasına gerek kalmadan Victoria Dönemi İngilitere’sini tüm çıplaklığıyla anlatmıştı. Yazdığı ölümsüz eserleriyle bir dönemin fotoğrafını öyle …

Kurmacasız Bir Yaşam

Feridun Andaç “ Çok fazla yazmadın ama hep gündemde kalmış olan bir yazarsın. Bir nevi bir Vüs’at Bener miti oluşmuştu. Son yıllarda bu mit olmaktan çıktı.“ Erhan Bener “Genellikle uzakta …

Mimarinin Modern Seyri

Alper Gürkan Charles Baudelaire, Modern Hayatın Ressamı’nda sanatı merkeze alarak dünyanın yeni kompozisyonunu çizmeye çalışır: On dokuzuncu yüzyılda endüstrileşmeye bağlı olarak yoğunlaşan kentleşme eğilimi, bir taraftan şehirlerin …

Fıkıh ile Hukuk Arasında Sıkışmak

İskender Gümüş Bir Doğu toplumu prototipi olarak Arap ülkeleri, içinde bulundukları coğrafya ve inşa etmiş oldukları medeniyetin kendine has özellikleri nedeniyle insanlık tarihinde önemli bir mevki …

Anadolu’nun Gözyaşları

Mevlüt Üçpınar İnsanlık tarihi boyunca bilinen en eski yerleşim yeri olan Anadolu, birçok medeniyete, dine ve millete aynı anda ev sahipliği yapmıştır. Bu coğrafyadaki kültürler, kaçınılmaz …