İnceleme

İnceleme

Yersiz Yurtsuzlaşan Bir Bakışla*

Feridun Andaç Kendini dilin/yazının ve yaşamın göçebesi kılan bir anlatıcıydı Juan Goytisolo. Ona yeryüzü gezgini de, sürgünü de diyebilirdiniz. Öyle ki; o, gittiği her yerde bir …

Modern Aklın Dünyası ve Bunalımı

Anıl Mert Kılıçer Modernleşmenin toplumsal ve bireysel dünyalarda var ettiği çeşitli handikapların yanı sıra en büyük etkisi zihin dünyamızı tersyüz etmesidir. Modernite ortaya çıkardığı “izm”ler ile …

Osmanlı’nın Alimleri ve Arifleri

Ekrem Sakar Osmanlı yurdu bünyesinde bir hayli âlim ve ârif yaşadı; lâkin bunların pek azının adı bir muhite, bir yapıya, bir kuruma verilmiştir; keza sadece küçük …

Don Kişot Kalbin Gençliğidir*

Ayşe Yılmaz Don Kişot’un, birbirine zincirlenen öykülerin sonunda çerçevelenerek bir bütünü oluşturan bir eser,1 bir roman olarak yalnızca moderniteyi değil, aynı zamanda metaroman olarak postmoderniteyi de etkilediği …

Millet Kıraathanesi Değil, Esafil-i Şark Lazım Bize!

İdris Mahfi Raviyân-ı ahbar, nakilân-ı âsâr ve muhaddisân-ı ruzigâr’ın mümtazlarından Hayri İrdal, Saatleri Ayarlarma Enstitüsü nâm romanın muharriri Ahmed Hamdi Tanpınar’ın kaleminden şöylece nakl u rivayet eylemektedir ki: …

Çeviri Üzerine

Nil Sakman Her şeyden önce mesleğimin çevirmenlik olmadığını söyleyeyim. Ben yalnızca Türk edebiyatında henüz çevrilmemiş olmasından üzüntü duyduğum, “Keşke çevrilse!” dediğim kimi kuramsal, kimi kurgu metinleri …

Ertem Eğilmez’in Senaryo Okulu

Tuba Deniz 1974 yılında Ses dergisinde bir haber yayınlanır: “Senaryo Okulu Gibi” Yeşilçam’ın nevi şahsına münhasır yönetmeni Ertem Eğilmez, sinemamızda o zamana kadar denenmemiş bir usülü uygular. Onun …