02. Sayı – Kasım 2015

02. Sayı – Kasım 2015

Kültürlerin Zaman Algısı Üzerine

Ömer Ay Modern zamanın temel kabullerinden biri, toplumların gelişmiş ve gelişmemiş olarak sınıflandırılmasıdır. Gelişmiş toplumlar modern zamanın getirilerine ayak uydurmuş toplumlarken, gelişmemiş toplumlar geleneksel yapılarını korurlar …

Evren: Anladıkça Büyüyen Soru İşareti

İshak Arslan Evrenin gerçekte ne olduğu ya da nasıl bir evrende yaşıyor olduğumuz ilk insanın da son insanın da aynı merak ve hayretle sorabileceği birkaç “evrensel” sorudan biri. Şaşırtıcı …

N. Elias’ı Uygarlık ve Zaman Üzerinden Okumak

Ömer Ağca Elias’a göre, doğa bilimlerinin günümüzde kazandığı önem dolayısıyla zaman da fizik biliminin konusu olarak anlaşılmaya başlamıştır. Halbuki zaman, her şeyden önce enstrüman nitelikli ve …

Celal’in ve Yazarın Ölümü

A. Yavuz Altun “Kendimden her zamanki gibi memnun değildim, ama yazımdanve hikâyemden memnundum.” Kara Kitap’ın (1990) şaşırtıcı hikâyelerinin anlatıcısı, (kurgusal) Milliyet gazetesi yazarı, okuruyla bazen alay eden, bazen …

Yerçekimine Yenik Düştüm!

Mehmed Ali Çalışkan Ünlü İspanyol filozof Ortega Gasset’ye göre insan kökten bir yalnızlığın içindedir, kendi benliği ile baş başa ve ancak kendi içine doğru yürüyebilen bir …

Reddedilen Ben: Öteki

A. Ali Ural İnsanın insanı küçümsemesiyle çıktı yangın ve kül etti her şeyi. Küçük bir memur olsa da Yakov Petroviç Golyadkin, insandı ve küçüğü olmazdı insanın. …

Tarihin Anlamı Olarak Ütopya Emil M. Cioran

Alper Gürkan Birer put olduklarını düşündüğü ideallerle insanların aldatıldığından, kurulan hayalî dünyaların gerçek dünyayı boğduğundan söz ederken Nietzsche, “İnsanlar ülküsel bir dünya uydurdukları ölçüde gerçeğin değerini, anlamını, …