Hukuk ve Siyaset

Hukuk ve Siyaset

Stalinist Evrenin Bir Analojisi: Kanser Koğuşu

Vecdi Demir Aleksandr Soljenitsin’in 1966’da yazımını bitirip vatandaşı olduğu Sovyetler Birliği’nde sansürden geçiremediği, ancak Alberto Monadari tarafından İtalyancaya tercüme edilmesi sonucu ilk defa Batı bloku içinde …

Sıradanlaşan İstisna Hali

Selami Mete Akbaba Agamben, 11 Eylül sonrası gündeme gelen, küresel iç savaş tanımıyla sağlaması yapılan istisna hâlini, hukuk düşüncesi ve siyaset teorisini kullanarak, tarihsel arka planını …

Fıkıh ile Hukuk Arasında Sıkışmak

İskender Gümüş Bir Doğu toplumu prototipi olarak Arap ülkeleri, içinde bulundukları coğrafya ve inşa etmiş oldukları medeniyetin kendine has özellikleri nedeniyle insanlık tarihinde önemli bir mevki …