08. Sayı – Mayıs 2016

08. Sayı – Mayıs 2016

Goethe: Işık Daha Çok Işık

Ekrem Sakar “Doğu da Allah’ındırBatı da Allah’ınKuzey ve Güney tarafları dahiO’nun kudretiyle sulh içindedir” Goethe Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasında cereyan eden sayısız savaşlar nedeniyle Batı’da mütemadiyen İslâm’a …

80’lerin Melankolik Çığlığı: Bergen

Selçuk Küpçük Müzikal hareketleri sosyolojiden bağımsız çözümlemek mümkün değil. “Kültürel çalışmalar” olarak nitelendirilen ve “yüksek” sanatsal verimler dışındaki üretimlere kıymet biçmeyen (Frankfurt Okulu’nun popüler kültür karşısındaki …

İnziva mı, Firar mı, Yenilgi mi?

Taner Afşar Masumiyetin aydınlık dünyasının içinde tahtı olanlar dedin mi aklına Gökhan Özcan gelmeli. Yaşamı kendi dünyasından seyreden insanları, eşyaları vardır Özcan’ın. Bu seyredişler kimi zaman …

Sahiplenilemeyen Şehir: Cinlerin İstanbul’u

İdris Çakmak Orhan Pamuk ile Tanpınar arası bir vagondan seslenen bir art ses gibi geliyor sahiplenilmiş (possessed/ecinniler) İstanbul’a bu ağıt. Cinlerini başından atamayışından her şey, yani requiem ile …

‘Deniz Feneri’ Işığında Virginia Woolf

Medeni Yılmaz Yıl 1910. İngiliz donanmasının en yeni ve en büyük gemisi Dreadnaught’u görmek için Habeşistan kralının İngiltere’ye geleceği bilgisi telgrafla İngiliz donanmasına ulaşır. Kral ve …

Siyah – Beyaz Tarih: Aryanizm vs Semitizm

İshak Arslan Felsefi düşüncenin ve ona bağlı gelişmelerin münhasıran Antik Yunan’la başladığı inancı, Avrupa aydınlanmasının öncüllerinden biriydi. 19. yüzyılda bilimsellik katına yükselen bu varsayım eleştirilere uğramakla birlikte …

Son Sözü Kim Söyleyecek?

Sevengül Sönmez Uzun zamandır yayıncılık koşullarının edebiyata etkisi üzerine düşünüyorum. Görünen o ki, okurun istekleri, yayıncının olanakları, hız, değişim, popülerlik, görünürlük ve daha pek çok şey, …

Seyrek Yağmur Roman Mı?

Hasan  Öztürk Edebiyatın kurmaca metinlerini eleştirel bir gözle okurken Jules Renard’ın, “Bir kitabı çözümlemek mi? Peki ya evdeki bir konuk olgun bir şeftaliyi yerken, görmek için …

Fuat Köprülü’nün Türk Edebiyatı Ders Notları

Hasan  Aksakal Türkiye’de 20. yüzyılın ulus-devlet anlayışının kültürel temellerini atan isimlerin başında Ziya Gökalp geliyorsa, onun hemen sonrasında da Fuad Köprülü’nün isminin anılması yanlış olmayacaktır. Mehmet …