Arka Blog

Arka Blog

Millet Kıraathanesi Değil, Esafil-i Şark Lazım Bize!

İdris Mahfi Raviyân-ı ahbar, nakilân-ı âsâr ve muhaddisân-ı ruzigâr’ın mümtazlarından Hayri İrdal, Saatleri Ayarlarma Enstitüsü nâm romanın muharriri Ahmed Hamdi Tanpınar’ın kaleminden şöylece nakl u rivayet eylemektedir ki: …

Divan Şiirini Kim Okur, Kim Anlar?

İdris Mahfi “Raviyan-ı ahbar ve nakilan-ı asar nakl u rivayet eylerler ki: Prizren’de oğlan doğsa adından akdem mahlas korlar. Vardaryanicesi’nde doğan oğlan baba diyecek vakit Farisî …

Otello Kamil ve “Arabın İntikamı”

İdris Mahfi Ravi-i ahbar ve nakil-i âsarımız Nâzım Hikmet Ran, “Oyunlarım Üstüne” adlı yazısında şöylece nakl u rivayet eylemiş ki: “Ankara’da 921 kışında, ahırdan bozma salaş …

Kör Baykuş’un Gözünden

Eda Selimoğlu Baykuş, bazı toplumlar tarafından uğursuz olarak nitelendirilirken, bazı toplumlarda da tersine kutsal anlamlar yüklenmiştir. Genellikle ölümü çağrıştırdığı düşünülse de, aslında doğada bize zarar verebilecek …

3D Okuma, 3D Sinemaya Karşı

Ayşe Ayhan Herkes bilir ki kitaplar her zaman filmlerinden daha güzeldir. Yine de dayanamayıp bu filmleri izleriz. Özellikle fantastik bir kitapsa beyaz perdeye yansıtılan utançla birlikte …

Kırk Paralık Hikayeler

İdris Mahfi “Raviyan-ı ahbar ve nâkilan-ı âsâr ve tûtiyân-ı şükker-şiken-i şirin-güftâr ve muhaddisân-ı rûzigâr şöyle nakl u rivâyet ve böyle hikâyet eylemişler ki, zaman-ı sabıkda bir …

Senin Müziğin Ne?

Zeynep Erdun “Hayat zavallı ruhumu acılarla öptü ve karşılığında benden şarkılar istedi.” Sesin Efendisi: Itrî Her insanın yaradılışından gelen yetenekleri, zaafları ve beğenileri farklıdır. Bir insanın …

Suskunluk Dağının Zirvesinde

Seda Eroğlu Suskunlukta dile gelen, gerçeğin kendisiydi. Cüneyt Özdemir Susmak… Altı harfe sığabilen koca bir isyan… Bu isyana ortak olan onlarca öznesiz cümle, beyninizin bir yerinde …