Genç bir yazara öğütler 3

 Halil Gökhan Sevgili Genç Yazar, Aynı yerde olduğunu bildiğim halde sana tavsiyelerimin giderek mektup halini alması, diyaloglarımızın uzaklaşmasından kaynaklanıyor mudur …
E-Posta
Telefon
WhatsApp
WhatsApp
Phone
Email