160. Kilometre

160. Kilometre

Şiirin Özeti

Ömer Şişman “160. Kilometre” klasik manada bir yayınevi değil. Uzun yıllar dergicilik tecrübesi olan (Heves, Mahfil, Cehd, Gak vb.) bir grup şairin dayanışmasıyla kurulan bir çatı. Neden kurduk?Çünkü Türkiye’de şiir …

Ali Özgür Özkarcı: Şiir direnirse kazanacak

İsmini Nâzım Hikmet’in “Nikbinlik”inden alan bir yayınevi 160. Kilometre. Çıkış bildirisinde, “Şiirin okurla birlikte dışarı çıkması gerektiğine inanır. Kitapları bu yüzden cep boyutundadır” diyen; “160. Kilometre, …