tanzimat

tanzimat

Çocuklara Mahsus Ne Mecmualar, Ne Mecmualar

İdris Mahfi Raviyan-ı ahbar ve nakilan-ı asar nakl u rivayet eylerler ki: “Evvel zamanda, Japonya’da, Oyama Dağları’nda dehşetli devler yaşıyorlardı. Bu devlerin padişahına Şöten Döci derlerdi. …

Tanzimat’ın Anlam Dünyası

Sedat Albayrak Rastgele seçilmiş bir aydın topluluğuna Tanzimat’ın ne anlam ifade ettiği üzerine birkaç soru yöneltilse muhtemelen kelimeleri bile ortak olmayan keskin uçlu cevapların konuyu açmaza …

Tecessümle Geçen Bir Ömür

Gizem Yiğit “Bu tahsil ve tedris bu emek ne için!… Bir gün olup da eş yoldaş olacağımız bir adama kendimizi beğendirmek, dinletmek, onun takdirine mazhar olmak …