Abdullah Rıdvan Can

Abdullah Rıdvan Can

Kusturica Sinemasına Yeraltından Bakış

Abdullah Rıdvan Can Emir Kusturica, bütün filmlerinde, hayalini kurduğu, yıkılışına bizzat tanık olduğu, hiçbir şekilde bu duruma müdahale edemediği Yugoslavya’sını anlatmaktadır. Yeraltı da bu filmlerinin en …

Hayaller Kuyu Hatıralar İp

Abdullah Rıdvan Can Hayaller mi, hatıralar mı? Hayal, sanat eseri oluşumunda nerededir? Salt hayal kavramından bahsediyorsak bu sinema açısından pek olanaklı görülmemektedir. Çünkü sinema her zaman …

Kassandra’nın Laneti: Jagten

 Abdullah Rıdvan Can Kassandra, kendisine geleceği görme, bir bakıma kehanet yeteneği, vaadinde bulunan Apollon tarafından ağzına tükürülerek sunulan o güzide yetisinden sonra daha fazla acı çekmiş …

Dunkirk: Fail Mi, Fiil Mi?

Abdullah Rıdvan Can Nolan sineması, en azından “Memento” ile bizleri savurmuş olan o senaryosu ve hikâye anlatım üslubuyla birlikte git gide başka şeyleri denemeye devam ediyor. …

Federico Fellini Sineması

Abdullah Rıdvan Can En başta belirtmek gerekir ki Fellini gerçekten iyi bir öykücüdür. Fellini’nin öykülerindeki ince detay işlemeler, kurguların ve anıların bir aradalığı, kendi üslubunu yaratmasına …

Sadece Eğlence Değildir Sinema

Abdullah Rıdvan Can “Görüntüler, gerçekliğe sahip olmanın güçlü bir yanılsamasını yarattığı için bizi büyülerler.”J.Borges “Hollywood, neredeyse sinemanın başlangıcıyla birlikte kendi üslubunu ve kültürel kodlarının vermiş olduğu …

Anime Ustası Hayao Miyazaki

Abdullah Rıdvan Can Filmlerinde işlediği konular ve sürekliliği olan tema ve kodlarla birlikte Miyazaki, sinemasal açıdan üstün bir dil yeteneğine sahiptir. Bu dil, imgelem yoluyla kültürel …