Selçuk Küpçük

Selçuk Küpçük

80’lerin Melankolik Çığlığı: Bergen

Selçuk Küpçük Müzikal hareketleri sosyolojiden bağımsız çözümlemek mümkün değil. “Kültürel çalışmalar” olarak nitelendirilen ve “yüksek” sanatsal verimler dışındaki üretimlere kıymet biçmeyen (Frankfurt Okulu’nun popüler kültür karşısındaki …

Anadolu’nun Küskün Sesi: Gomidas

Selçuk Küpçük İsmi Soğomon. Öksüz ve yetim. 27 Eylül 1869’da farklı diller, renkler ve sesler taşıyan toplulukların binlerce yıl varlıklarını kimliklerine katarak zenginleştirdikleri Anadolu’nun en kadim …

Divan Şiirinin Beslediği Son Usta: Ergüder Yoldaş

Selçuk Küpçük Heidegger 1933 yılında kendisine iki kez davet gönderen Berlin Üniversitesi’nin teklifini redderek Karaormanlar’daki kulübesinde “inzivası”na daha da çekildiğinde o meşhur “Niçin Taşrada Yaşıyorum” makalesini …